dimarts, de maig 10, 2005

Els informàtics som gent sèria

El que passa, però, és que ho sabem dissimular molt bé. Tot i això, hi ha una sèrie de particularitats que fan que aquest rerefons entre sàtir i cínic, aquest humor particular que tenim, surti a la llum.

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2185