dimecres, de maig 25, 2005

10 anys de Java

Dilluns passat va ser l'aniversari del Java. Felicitats!!!

El 23 de maig, de 1995 s'anuncià oficialment el llenguatge de programació Java.

El llenguatge de programació Java va ser dissenyat per James Gosling, de l'empresa Sun Microsystems, a l'any 1990, a partir del C++. Des del seu naixement va ser pensat com un llenguatge orientat a objectes, és a dir que segueix la filosofia de programar mòduls senzills, per tal de crear aplicacions avançades quan tots treballen junts.

Aquest és un llenguatge interpretat, i per tant pot observar-se lent en comparació amb altres llenguatges, pero ofereix un index de reutilització del codi molt elevat i es possible de trobar moltes llibreries lliures de java. És un llenguatge flexible i potent per la facilitat amb que es programa i els resultats que ofereix. Un dels trets que el caracteritza i que fa que sigui una eina molt valorada a l'hora de desenvolupar aplicacions distribuïdes, és el fet que sigui un llenguatge multi-plataforma.