divendres, de maig 06, 2005

Distribucions de Linux executables des del CD, especialitzades en seguretat

[SecurityFocus] Live CD Paradise... cada dia hi ha més distribucions de Linux que s'executen directament des del CD-ROM especialitzades en temes de seguretat informàtica. En aquesta article es parla de Knoppix-STD (inclou virtualment totes les eines de segiretat), Auditor (especialitzada en la realització d'auditories), Helix (per a la realització d'anàlisis forenses i resposta a incidències), INSERT (resposta a incidents i anàlisi de la xarxa) i Whoopix (proves de penetració). 06.05.2005 6:59